Цэцэрлэг / 1-р анги

Уян хатан танхимууд

K-1 анги танхим нь том ба жижиг бүлгүүдийн ажилд зориулагдсан талбайтай. Оюутнууд олон нийтийн ширээний ард сууж, материал солилцох дадлага хийдэг. Оюутнууд тухайн талбайд хивсэн дээр байж, багшийн мини-хичээлд сууж, шалан дээр унаж байж болно. Өдөр нь суралцах, хөдөлгөөний завсарлага авах олон жижиг блокуудаас бүрдэнэ.

Хийж сурах

Хичээлийн зааварчилгаа нь ажлын хуудас, ажлын дэвтэр гэхээсээ илүү бетон материал ашиглан практик туршлагын дагуу зохион байгуулагддаг. Хүүхдүүд агентлаг бий болгохын тулд бие даан нэвтрэх боломжтой сургалтын төвүүдэд материалыг байрлуулсан болно. Оюутан өдрөөс өдөрт янз бүрийн цэг дээр бие даан эсвэл жижиг бүлгээр ажиллах боломжтой. Бичиг үсэг нь анхан шатны аль ч ангид гол анхаарлаа төвлөрүүлдэг бөгөөд энэ нь хоёр цагийн турш хамгийн том блок болдог. Математикийн ойлголтуудыг тоолох, хэмжих, хасах, харьцуулах боломжтой блок, гео самбар, танграмм, хэв загвар ба атрибутын блок, шоо, тоолуур, шоо зэрэг манипулятор ашиглан нэвтрүүлдэг.

K / 1 сургалтын хөтөлбөрийг эндээс олж болно APS Судалгааны хөтөлбөр.