Нууцыг хадгалах

Юу гэнээ Хөөе

 

 

 

 

Сургуулийн зөвлөх байхын нэг хэсэг нь Америкийн сургуулийн зөвлөхүүдийн холбоо (ASCA) -ын ёс зүйн хэм хэмжээг баримталдаг. Оюутны болон бусдад учрах аюулаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд задруулах шаардлагагүй, эсвэл хууль эрх зүйн шаардлага надаас мэдээлэл өгөхийг шаардахаас бусад тохиолдолд зөвлөх нь бүх мэдээллийг нууцалдаг.