apsүндсэн

Дижитал нөөц

Эцэг эхчүүд эсвэл сурагчид, хэрэв танд техникийн туслалцаа хэрэгтэй бол iPad эсвэл имэйл илгээх боломжтой апп эсвэл вэбсайт руу нэвтрэх camtechhelp @apsva.us эсвэл энэ маягтыг ашиглан хүсэлт гаргах: Техникийн тусламж хүсэх маягт
Техникийн алдаа засах зөвлөмж

Оюутнуудад зориулсан видео тусламж:
MyAccess -д хэрхэн нэвтрэх вэ
Хэрхэн нэвтрэх вэ BrainpopJr

Тус програм руу нэвтрэхийн тулд доорх дүрсүүдийн аль нэгийг нь дарна уу