Сургуулийн Удирдах зөвлөлийн хурал: Сургуулийн Удирдах зөвлөлийн санал болгож буй төсвийн талаарх нийтийн сонсгол

Сургуулийн Удирдах зөвлөлийн хурлын хуваарь, суурь мэдээллийг байрлуулна BoardDocs бэлэн байгаа тул. Хөтөлбөрийг өөрчлөх боломжтой.

Энэ үйл явдлыг өөртөө нэмнэ үү Google Календарь Энэ үйл явдлыг өөртөө нэмнэ үү iCal Экспорт

Дэлгэрэнгүй

Эхлэх:

Төгсгөл:

Байрлал

Сифаксын зөвлөлийн өрөө 256-258 тоот 2110 Washington Blvd, Арлингтоны, VA 22204 + Google-ийн газрын зураг