Өндөр чанартай ажлын тойм

“Campbell Elementary-д хэрэгжүүлсэн EL загвараас хүүхдүүд маань их үр шимийг хүртсэн. Экспедицийн туршид гарч, дараа нь үзэсгэлэнгийн газруудад үзүүлсэн өргөн, гүнзгий суралцах нь амьдралд амжилтанд хүрэх бат бөх үндэс суурь болдог. Сүүлийн хэдэн жилийн туршид хүүхдүүдийнхээ сурч мэдсэнээр дамжуулан хөгжиж, өсч хөгжихийг харахын тулд гадаа танхим, олон нийтийн уулзалтууд маш их үр өгөөжтэй байсан. "

Кэмпбелл Эцэг эх