Кэмпбеллийн түүх

Кэмпбелл бага сургуулийн нэрийг Эдмунд, Элизабет Кэмпбелл нарын нэрээр нэрлэжээ. Эдмунд ба Элизабет Кэмпбелл хоёулаа Арлингтоны сургуулийг орхихоор тэмцсэн. Элизабет Кэмпбелл бол Сургуулийн Удирдах зөвлөлийн гишүүн бөгөөд тусгай боловсролын үйлчилгээний аварга байв. Тэр хожим WETA-г байгуулсан.

Кэмпбеллүүдийн оруулсан хувь нэмрийн талаар илүү ихийг олж мэдэх

Эдмунд Кэмпбеллийн түүхэн тэмдэглэгээ

Эдмунд Кэмпбеллийн түүхэн тэмдэглэгээ

Элизабет Кэмпбеллийн түүхэн тэмдэглэгээ

Элизабет Кэмпеллийн түүхэн тэмдэглэгээ