Номын сангийн цуглуулга

Номын сангийн лого

Оюутан, ажилтнууд Кэмпбеллийн номын санд бэлэн болсон материалуудын цуглуулгын жагсаалтыг эндээс харах боломжтой.

 


 Номын сангийн материал ном  16,000 гаруй ном, аудио ном, видео гэх мэт.

 • 5,800+ Уран зохиолын бус
 • 4,000+ зургийн ном
 • 5,000+ Зөгнөлт болон өгүүллэгийн цуглуулга ном
 • 1,200+ Эхлэн уран зохиол
 • 1,000+ Намтар
 • 400+ том ном
 • Мэргэжлийн 400 ном
 • 100 лавлах ном
 • Дэлхийн хэлний 300 ном
 • 600 График роман
 • 150 аудио ном (CD ба Playaway дээрх номууд)
 • 7 сэтгүүлийн захиалга