Кэмпбелл дэх өдрийн хоол

Гаднах үдийн хоол

Хүүхдүүд үдийн хоолондМанай сургууль гадаа хооллох, нийгмийн алслагдсан байдлыг оновчтой болгохын тулд гадаа үдийн хоол идэх байрны ойролцоо байршил тогтоожээ. Оюутнууд бүлгийн хэмжээ, бэлэн байдлаас хамааран вандан сандал, модны хожуул эсвэл явган хүний ​​зам дээр янз бүрийн гадаргуу дээр суух болно. Ажилтнууд үдийн хоолны үеэр оюутнуудад хяналт тавина. Цаг агаар хүндэрсэн/эрс тэс болсон тохиолдолд оюутнууд цайны газарт нийгмийн зайнаас холдох, хуванцар бамбай зэргийг бууруулах бусад хэрэгслүүдээр хооллох болно.