Үзэн ядах газаргүй

Үзэн ядалтын лого байхгүйТа оюутан, сурган хүмүүжүүлэгч, гэр бүлийн гишүүн байсан ч ялгаварлан гадуурхах, дээрэлхэх явдалтай тэмцэх нь үзэн ядалт, хурцадмал байдлыг зогсоох хэрэгсэл юм. No Place for Hate® бол сургуулийнхаа бүх гишүүдэд үүнийг хийхэд тусалдаг бие даасан хөтөлбөр юм. No Place for Hate® хөдөлгөөнд хэрхэн нэгдэх, энэ нь танай сургуульд илүү тэгш, хүртээмжтэй уур амьсгалыг бүрдүүлэхэд хэрхэн тусалж болохыг олж мэдэх.

Үзэн ядах вэбсайт байхгүй


Эцэг эхийн захидал

English Испанийн Араб
Амхарик хэл Монгол

Үзэн ядалтын барьцааны газар байхгүй

English Испанийн Араб
Амхарик хэл Монгол