Онлайн мэдээллийн сан

Санал болгож буй онлайн мэдээллийн санд нэвтрэх APS оюутнууд ашиглах шаардлагатай болно Canvas.


canvas логоНэвтрэхийн тулд дараах алхмуудыг ашиглана уу Canvas

  • Зүүн талд байгаа дүрс дээр дарна уу.
  • Өөрийн "Миний нэвтрэх" бүртгэлээр нэвтэрнэ үү.
  • "Илгээх" дээр дарна уу.