Олон нийтийн уулзалт 2016-2017 он

Есдүгээр сарын 9, 2016 Арваннэгдүгээр 18, 2016 Хоёрдугаар сарын 17, 2017 5 болтугай 2017
Есдүгээр сарын 16, 2016 Арванхоёрдугаар сар 2, 2016 Хоёрдугаар сарын 24, 2017 12 болтугай 2017
Есдүгээр сарын 23, 2016 Арванхоёрдугаар сар 9, 2016 Гуравдугаар сарын 10, 2017 June 9, 2017
Есдүгээр сарын 30, 2016 Арванхоёрдугаар сар 16, 2016 Гуравдугаар сарын 17, 2017 June 16, 2017
Аравдугаар сар 14, 2016 Нэгдүгээр 6, 2017 Гуравдугаар сарын 31, 2017 June 23, 2017
Аравдугаар сар 21, 2016 Нэгдүгээр 13, 2017 Дөрөвдүгээр сар 7, 2017
Аравдугаар сар 28, 2016 Нэгдүгээр 27, 2017  Дөрөвдүгээр сар 21, 2017
Арваннэгдүгээр 4, 2016 Хоёрдугаар сарын 10, 2017 Дөрөвдүгээр сар 28, 2017


Есдүгээр сар 9, 2016

Дээшээ буцах


Есдүгээр сар 16, 2016

Дээшээ буцах


Есдүгээр сар 23, 2016

Дээшээ буцах


Есдүгээр сар 30, 2016

Дээшээ буцах


Аравдугаар сар 14, 2016

Дээшээ буцах


Аравдугаар сар 21, 2016

Дээшээ буцах


Аравдугаар сар 28, 2016

Дээшээ буцах


Арваннэгдүгээр 4, 2016

Дээшээ буцах


Арваннэгдүгээр 18, 2016

Дээшээ буцах


Арванхоёрдугаар сар 2, 2016

Дээшээ буцах


Арванхоёрдугаар сар 9, 2016

Дээшээ буцах


Арванхоёрдугаар сар 16, 2016

Дээшээ буцах


Нэгдүгээр 6, 2017

Дээшээ буцах


Нэгдүгээр 13, 2017

Дээшээ буцах


Нэгдүгээр 27, 2017

Дээшээ буцах


Хоёрдугаар сарын 10, 2017

 Дээшээ буцах


Хоёрдугаар сарын 17, 2017

Дээшээ буцах


Хоёрдугаар сарын 24, 2017

Дээшээ буцах


 Гуравдугаар сарын 10, 2017

Дээшээ буцах


 Гуравдугаар сарын 17, 2017

Дээшээ буцах


Гуравдугаар сарын 31, 2017

Дээшээ буцах


Дөрөвдүгээр сар 7, 2017

Дээшээ буцах


Дөрөвдүгээр сар 21, 2017

Дээшээ буцах


Дөрөвдүгээр сар 28, 2017

Дээшээ буцах


5 болтугай 2017

Дээшээ буцах


12 болтугай 2017

Дээшээ буцах


June 9, 2017

Дээшээ буцах


June 16, 2017

Дээшээ буцах


June 23, 2016