Сар: 2017 болно

Зуны математикийн багц

Оюутнууд дөнгөж дүүргэсэн дүнгийнхээ Математикийн багцыг бөглөх ёстой. Жишээлбэл, хэрэв таны хүүхэд 4-2016 оны хичээлийн жилд 2017-р ангид сурч байсан бол 4-р ангийн математикийн багцыг бөглөх ёстой.