Тусгай боловсрол

The Тусгай боловсролын газар Хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутнууд, эцэг эх, захирал, сургуулийн ажилтнуудад үнэлгээ, таних, байршуулах, зааварчилгаа, шилжилтийн үйлчилгээ үзүүлэхэд дэмжлэг үзүүлдэг.