Зайны сургалтын үеэр оюутны үйлчилгээг дэмжих

Оюутнуудыг дэмжих баг зайн сургалтын үеэр Кэмпбелл нийгэмлэгт туслах зорилгоор энд ирлээ.

Хэрэв та Оюутны үйлчилгээний багийн гишүүн тантай эсвэл танай оюутны талаар мэдээлэл авахыг хүсвэл үүнийг бөглөнө үү зөвлөгөө өгөх лавлагааны маягт.

Хэрэв та Олон нийтийн нөөцтэй холбогдохыг хүсвэл үүнийг бөглөнө үү олон нийтийн нөөцийн лавлагаа хэлбэр. Хэрэв та эсвэл таны сурагч хямралд орсон бол зочилно уу энэ тусламж авах вэбсайт.