Гарчиг I Сургууль-Гэр бүлийн түншлэл

Кэмпбелл бага сургууль нь нэгдүгээр зэрэглэлийн сургууль юм.


Дээрх бүх мэдээллийг цаг гарган хянаж байгаад баярлалаа. Бид Кэмпбелл дэх I нэрийн хөтөлбөр болон гэр бүлийн оролцооны арга хэмжээгээ сайжруулахад туслах таны санал хүсэлтийг хүлээн авна уу. Үүнийг ашиглаарай Холбоос санал хүсэлт өгөх.


Мөн сонирхсон:

  1. AOVP (Жилийн онлайн баталгаажуулалтын үйл явц)
  2. APS Гарын авлага
  3. Фермийн хөтөлбөр ба хэрэглээ
  4. Гэр бүлүүдэд зориулсан Кэмпбеллийн арга хэмжээний хуанли