Phương pháp tiếp cận của chúng tôi

Phương pháp tiếp cận của chúng tôi 

Campbell là một trường lựa chọn trong các Trường Công lập Arlington. Bang Virginia xác định những gì chúng tôi dạy thông qua các Tiêu chuẩn Học tập (SOLs). Campbell khác nhau trong cách tiếp cận của nó. Trường chúng tôi sử dụng phương pháp học tập dựa trên dự án để giảng dạy chương trình học.

Năm 2007, Campbell trở thành một EL trường học.  EL Education tập trung vào học tập lấy học sinh làm trung tâm, các nhiệm vụ xác thực và phản ánh của học sinh. Khu đất xinh đẹp của chúng tôi, nằm bên cạnh Trung tâm Tự nhiên Long Branch và Công viên Glencarlyn cũng góp phần vào sự tập trung ngoài trời của chúng tôi.


SỨ MỆNH

Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp một cộng đồng tôn trọng, nơi tất cả trẻ em được tôn vinh và khuyến khích để đạt được và phát triển.


TẦM NHÌN

Tại Trường Campbell, chúng tôi thách thức nhau suy nghĩ chín chắn và đóng vai trò tích cực trong việc học hỏi lẫn nhau. Chúng tôi cố gắng đóng góp có ý nghĩa cho cộng đồng đa dạng của mình dựa trên quá trình học tập của chúng tôi. Học sinh thể hiện khả năng học tập không chỉ thông qua các bài đánh giá, mà còn thông qua các nhiệm vụ, dự án phong phú, thực địa, phản ánh và trưng bày triển lãm. Tin tưởng, tôn trọng, trách nhiệm và niềm vui trong học tập là trọng tâm của văn hóa trường học của chúng tôi.

 

 

 


Trình bày phiên thông tin

Bản trình bày Định hướng được cập nhật 2016 (1)

Bản trình bày định hướng (PDF)