Aspire2Excellence

Aspire2Excellence

Aspire2ExcellenceKế hoạch học tập là các sáng kiến ​​của Trường Công lập Arlington nhằm thúc đẩy học sinh đi đúng hướng để tốt nghiệp và quan trọng nhất là khuyến khích các mục tiêu và kế hoạch sau trung học. Học sinh sẽ có một bài học nghề nghiệp trong mỗi cấp lớp. Học sinh lớp 4 và 5 sẽ gặp gỡ phụ huynh và các thành viên cộng đồng với nhiều nghề nghiệp khác nhau trong suốt cả năm. Học sinh đã hoàn thành một cuộc khảo sát để xác định các mối quan tâm nghề nghiệp hàng đầu. Phụ huynh cũng có thể xem qua các khóa học trung học cơ sở và trung học phổ thông với APS Lập kế hoạch học tập Maps. Học sinh của chúng tôi có nhiều điểm mạnh và đây có thể là một công cụ giúp các gia đình lập kế hoạch trước. APS Lập kế hoạch học tập Maps có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Trên Twitter, hãy nhớ tìm thẻ # aspire2excellence để tìm hiểu thêm về cách các cố vấn học đường truyền cảm hứng và cổ vũ cho học sinh ước mơ lớn!

Liên kết:

Kế hoạch học tập

Góc đại học và nghề nghiệp