Lớp 5th

Chào mừng đến với lớp 5

Chúng tôi rất vui khi có bạn! Vui lòng xem phần của chúng tôi trên trang web để xem một số tài nguyên và thông tin hữu ích ở lớp 5. Bạn sẽ thấy một số nội dung thú vị mà chúng tôi hiện đang làm việc! Chủ đề lớn cho lớp 5 là trách nhiệm. Mục tiêu của chúng tôi là làm việc với các gia đình để giúp học sinh của chúng tôi có thêm trách nhiệm để phát triển mạnh ở Trường Trung học cơ sở!