Bơi lớp 3 và lớp 4

Là một phần của Chương trình Giáo dục Thể chất của Trường Công lập Arlington, tất cả học sinh Campbell ở Lớp 3 và Lớp 4 sẽ có cơ hội tham gia vào chương trình bơi lội và an toàn dưới nước của quận trong ngày học. Học sinh sẽ đến các cơ sở bơi lội tại Trường Trung học Wakefield hoặc Trường Trung học WL trong một tuần trong năm học. Chương trình bao gồm năm buổi học kéo dài 1 giờ, trong đó học sinh sẽ học các kỹ năng và kiến ​​thức sơ cấp và trung cấp để tiếp cận một cách an toàn và tận hưởng sự thư giãn và sức khỏe trọn đời liên quan đến bơi lội và các hoạt động liên quan đến nước khác. Các bài học được giảng dạy bởi các nhân viên thủy sản có chứng chỉ và được bổ sung và hỗ trợ bởi giáo viên thể dục của họ. Đây là cơ hội tuyệt vời để học sinh học các kỹ năng cần biết, cách an toàn trong môi trường liên quan đến nước, và quan trọng nhất là VUI VẺ !!!

Thông tin về APS Chương trình bơi lội