VPI (Sáng kiến ​​Mầm non Virginia)

Chào mừng đến với chương trình Sáng kiến ​​Mầm non Virginia tại Trường Tiểu học Campbell!

Yêu cầu về tính đủ điều kiện đăng ký VPI

  • Trẻ em phải từ 4 tuổi vào hoặc trước ngày 30 tháng XNUMX
  • Trẻ em phải cư trú tại Quận Arlington
  • Trẻ em phải hội đủ điều kiện Bữa trưa Miễn phí và Giảm giá (IEG)
  • 16 học sinh trong một lớp học

Đơn đăng ký có thể được nhận và nộp tại Campbell cùng với đơn đăng ký Bữa trưa Miễn phí và Giảm giá. Một cuộc rút thăm sẽ được tiến hành nếu có nhiều đơn đăng ký hơn số lượng còn trống. Nếu quý vị có thắc mắc hoặc quan tâm đến việc đăng ký cho con mình, xin vui lòng liên hệ 703 / 228-6770.

Giao thông

Trẻ em sống trong khu vực đi học của trường có thể đi xe buýt.

LỊCH HỌC

Học sinh đi học cả ngày, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Họ tuân theo Lịch học của Campbell.