Cô gái trên đường chạy

Những cô gái trên đường chạy (GOTR) là một tổ chức quốc gia tập trung vào việc phát triển thể lực và lòng tự trọng ở các cô gái trẻ. Tại Campbell, thường có hai buổi mỗi năm: một vào mùa Thu và một vào mùa Xuân. Học sinh từ lớp 3-5 có thể đăng ký tham gia GOTR, nhưng đôi khi có nhiều sự quan tâm hơn mức chúng tôi có thể đáp ứng. Những người tham gia ở lại sau giờ học, tham gia vào các cuộc họp nhóm và tập chạy. Sự kiện đỉnh cao là cuộc đua GOTR 5K khu vực. Có một khoản phí liên quan đến GOTR.

Huấn luyện viên: Haley Horan (Huân luyện viên trưởng), Anna Davitt, Lauren Kleifges, Kailey OrmsbyMegan Zelasko (Trợ lý huấn luyện viên)

Trang web GOTR là: http://www.gotrnova.org