Girls on the Run

Girls on the Run (GOTR) là một tổ chức quốc gia tập trung vào việc phát triển thể lực và lòng tự trọng ở các cô gái trẻ. Tại Campbell, thường có hai buổi mỗi năm: một vào mùa xuân và một vào mùa thu. Học sinh từ lớp 3-5 có thể đăng ký tham gia GOTR, nhưng đôi khi có nhiều sự quan tâm hơn mức chúng tôi có thể đáp ứng. Những người tham gia ở lại sau giờ học, tham gia vào các cuộc họp nhóm và tập chạy. Sự kiện đỉnh cao là cuộc đua GOTR 5K khu vực. Có một khoản phí liên quan đến GOTR.

Huấn luyện viên: Nicole Croce (Huân luyện viên trưởng), Anna DavittElisabeth Kyle (Trợ lý huấn luyện viên)

Trang web GOTR là: http://www.gotrnova.org