Lịch sử của Campbell

Trường Tiểu học Campbell được đặt theo tên của Edmund và Elizabeth Campbell. Cả Edmund và Elizabeth Campbell đều chiến đấu để tách biệt các trường Arlington. Elizabeth Campbell là thành viên Hội đồng Nhà trường và là nhà vô địch cho các dịch vụ giáo dục đặc biệt. Sau đó cô thành lập WETA.

Tìm hiểu thêm về những đóng góp của Campbells

Điểm đánh dấu lịch sử cho Edmund Campbell

Điểm đánh dấu lịch sử cho Edmund Campbell

Điểm đánh dấu lịch sử cho Elizabeth Campbell

Điểm đánh dấu lịch sử cho Elizabeth Campell