Giới thiệu về Thư viện

Biểu trưng Thư viện

Tuyên bố sứ mệnh của Thư viện Campbell

Sứ mệnh của Thư viện Campbell là thúc đẩy một môi trường ấm áp và thân thiện, nơi học sinh được trao quyền để trở thành những người học suốt đời, yêu thích đọc sách và sử dụng hiệu quả các ý tưởng và thông tin.


Nhân viên Thư viện Campbell

Terrana, B.Beth Terrana
Thủ thư
Hanbouri, Đ.Dany Hanbouri
Trợ lý thư viện
RobertsRichard Roberts
Trợ lý thư viện

 Chính sách Thư viện Campbell

Thư viện Campbell không hạn chế hoặc kiểm duyệt các lựa chọn sách. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích các cuộc trò chuyện về lựa chọn sách.

Tôi có thể xem bao nhiêu cuốn sách?

Tất cả học sinh có thể xem sách và sách nói trong chuyến thăm lớp của họ mỗi tuần.

  • Học sinh từ lớp 5 đến lớp XNUMX có thể có tối đa ba cuốn sách trong tài khoản của mình cùng một lúc.
  • Sinh viên VPI có thể có một cuốn sách trong tài khoản của họ tại một thời điểm.
  • Những học sinh thường xuyên trả lại đồ đúng hạn sẽ có cơ hội kiểm tra nhiều đồ hơn.
  • Học sinh từ lớp 2-5 chỉ được đăng một sách nói Playaway® mỗi lần.
  • Học sinh ở tất cả các lớp chỉ được đăng một cuốn sách nói Wonderbook® tại một thời điểm.

Khi nào sách của tôi đến hạn?

Học sinh phải trả lại sách của mình vào buổi sáng mà lớp của họ đến thăm Thư viện. Học sinh trả lại sách của họ mỗi tuần để xem sách mới trong chuyến thăm Thư viện của họ.

Tôi có thể gia hạn sách không?

Học sinh có thể gia hạn sách để giữ chúng thêm một tuần. Học sinh cần mang (các) sách mà họ muốn gia hạn đến Thư viện vào ngày thăm Thư viện của lớp mình.

Nếu (các) sách của tôi quá hạn thì sao?

Một cuốn sách trở nên quá hạn sau hai tuần. Khi một cuốn sách quá hạn, học sinh sẽ không thể kiểm tra. Nhân viên thư viện sẽ thông báo cho học sinh rằng (các) sách của họ đã quá hạn và họ sẽ cần được trả lại càng sớm càng tốt, để họ có thể kiểm tra sách mới.

Nếu tôi làm mất hoặc làm hỏng sách thì sao?

Sách bị mất phải được trả để xóa hồ sơ học sinh. Học sinh sẽ được yêu cầu gửi tiền cho những đồ bị mất và hư hỏng tùy thuộc vào chi phí sửa chữa hoặc thay thế. Tiền mặt hoặc séc gửi đến “Trường Tiểu Học Campbell” được chấp nhận để thanh toán. Nếu một cuốn sách được tìm thấy trước khi kết thúc năm học, tiền sẽ được hoàn lại.