Không có nơi nào để ghét

Không có nơi để ghét biểu trưngCho dù bạn là sinh viên, nhà giáo dục hay thành viên trong gia đình, bạn đều có vai trò trong việc chống lại sự thiên vị và bắt nạt như một biện pháp để ngăn chặn sự leo thang của sự căm ghét. No Place for Hate® là một chương trình tự định hướng giúp tất cả các thành viên trong cộng đồng trường học của bạn thực hiện điều đó. Tìm hiểu thêm về cách tham gia phong trào Không có Nơi để Ghét® và xem cách nó có thể giúp trường học của bạn tạo ra một môi trường hòa nhập và bình đẳng hơn.

Trang web Không có Nơi để Ghét


Thư mẹ

Tiếng Anh Tiếng Tây Ban Nha tiếng Ả Rập
Amharic Tiếng Mông Cổ

Trường tiểu học không có chỗ cho lời cam kết thù hận

Tiếng Anh Tiếng Tây Ban Nha tiếng Ả Rập
Amharic Tiếng Mông Cổ