Cơ sở dữ liệu trực tuyến

Để truy cập cơ sở dữ liệu trực tuyến được cung cấp bởi APS sinh viên sẽ cần sử dụng Canvas.


canvas LogoSử dụng các bước sau để truy cập Canvas

  • Nhấp vào biểu tượng bên trái.
  • Đăng nhập bằng tài khoản “Quyền truy cập của tôi” của bạn.
  • Nhấp vào "Gửi".