Tháng: Tháng 6 2016

Cảnh xanh: Nhà kính

Vào ngày 6 tháng 2016 năm XNUMX, nhân viên, học sinh và phụ huynh đã tham gia vào việc xây dựng một nhà kính trong sân của Campbell.