Tháng: Tháng 6 2017

Đọc Học hè

Mùa hè đến rồi! Hãy chắc chắn để đọc, thư giãn và phục hồi sức khỏe! Nhấp vào “Đọc thêm” để có cơ hội học tập trong mùa hè.

Chia tay và có một mùa hè tuyệt vời!

Lớp 5 của năm 2017 chúng ta sẽ rất nhớ nhưng chúc các em học tốt nhất Trung học cơ sở! Với những người khác, chúng tôi sẽ gặp bạn vào mùa thu bắt đầu từ ngày 5 tháng 2017 năm XNUMX.