Tháng: September 2017

Tham gia với chúng tôi cho Sự kiện tại Tòa thị chính Cộng đồng về Lạm dụng Chất gây nghiện

Các nhà lãnh đạo cộng đồng, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các quan chức thực thi pháp luật sẽ thảo luận về cách thức mà ma túy và đại dịch opioid đang ảnh hưởng đến cộng đồng của chúng ta. Kiểm duyệt bởi Jim Handly, NBC4 News. Thứ năm, ngày 12 tháng 7 | 8-30h1015 tối | Thư viện Trung tâm (XNUMX N. Quincy St) Mở cửa và miễn phí cho công chúng. Để biết thêm thông tin bằng tiếng Anh | para más Información […]