Tháng: September 2018

Dịch vụ năng khiếu - Đêm thông tin dành cho phụ huynh

Thứ tư, ngày 3 tháng 2018 năm 7 | Chủ trì bởi Pam Clark, Giáo viên Tài nguyên cho Năng khiếu | Trong Thư viện Campbell | Dịch vụ năng khiếu - 00: 7-30: 7 tối | Odyssey of the Mind - 30: 8-00: XNUMX chiều | Tổng quan về từng cái sẽ được đưa ra. Mọi người đều được chào đón!