Open House - ngày 26 tháng 2021 năm XNUMX

Gặp gỡ giáo viên và xem các lớp học trước khi bắt đầu học. Học sinh và phụ huynh được mời tham dự sự kiện này. Thời gian được xếp so le để có chỗ đậu xe.

  • PreK (9: 00-10: 00 sáng)
  • Mẫu giáo và lớp 1 (10: 15-11: 00 sáng)
  • Lớp 2 và lớp 3 (1: 00-1: 45 chiều)
  • Lớp 4 và 5 (2: 15-3: 00 chiều)