Dịch vụ sinh viên

Bộ Dịch vụ Sinh viên chịu trách nhiệm đảm bảo việc cung cấp nhiều loại dịch vụ hỗ trợ cho tất cả học sinh trong hệ thống Trường Công lập Arlington.

Mô hình Văn phòng Dịch vụ Sinh viên bao gồm các dịch vụ của nhà tâm lý học học đường, nhân viên xã hội học đường / giáo viên thăm và cố vấn. Hồ sơ học sinh, bảng điểm, nơi cư trú của học sinh, yêu cầu chuyển giao tâm lý và chương trình Hướng dẫn tại nhà cũng thuộc trách nhiệm của văn phòng này.

Góc Hướng nghiệp & Cao đẳng Trường Công lập Arlington, cung cấp thông tin cho sinh viên về học bổng đại học và các chương trình khác.


Nhân viên Dịch vụ Sinh viên Campbell

Tham tán trường Natalie Hodgkiss natalie.hodgkiss2 @apsva.us
Tham tán trường Kelly Posinelli kelly.posinelli @apsva.us
Nhà tâm lý học Trường Amy Nemeth amy.nemeth @apsva.us
Nhân viên công tác xã hội Món quà Samantha-Attoh samantha.giftattoh @apsva.us
Chuyên gia trị liệu ngôn ngữ Elissa Norton elissa.norton @apsva.us
Điều phối viên Hỗ trợ Sinh viên Đuổi theo Manjit manjit.chase @apsva.us
Trị liệu vật lý Andrea Brunk andrea.brunk @apsva.us
Chuyên viên điều trị phục hồi chức năng Shonda Nelson shonda.nelson @apsva.us
Trợ lý trị liệu nghề nghiệp Sondra Stokes sondra.stokes @apsva.us
Y tá học Athena Cassidy acassidy@arlingtonva.us
Phụ tá phòng khám Em yêu Yanez dyanez@arlingtonva.us
Liên lạc gia đình song ngữ Joyce Navia Penaloza joyce.naviapenaloza @apsva.us