Nhạc sinh viên

Nhạc kịch là một trải nghiệm biểu diễn hàng năm dành cho học sinh Campbell Chorus. Nó có ba thành phần riêng biệt: hợp tác, diễn xuất / biểu diễn trên sân khấu và phát triển giọng hát / hợp xướng. Trong suốt cả năm, học sinh có cơ hội khám phá kịch thông qua các hoạt động hợp tác và hướng dẫn sân khấu. Học sinh quan tâm đến diễn xuất được mời tham gia học đối thoại, phát triển vai nhân vật và chuyển động trên sân khấu cho vở nhạc kịch thông qua việc tham gia Hợp xướng lớp 5. Học sinh lớp 4 và 5 Hợp xướng học âm nhạc cho buổi biểu diễn và kết hợp khía cạnh này vào bản sản xuất cuối cùng vào mùa xuân. Phụ huynh được hoan nghênh giúp đỡ về trang phục, diễn tập, phong cảnh hoặc chương trình và bộ phận âm nhạc đánh giá cao ý kiến ​​đóng góp của họ cho nỗ lực này.

Để biết thêm thông tin, liên lạc Rebekah BridgesNhà sản xuất bia Elisabeth
Ảnh từ Nhạc kịch 2019
Ảnh từ Nhạc kịch 2018
Ảnh từ Nhạc kịch 2017