Mẹo khắc phục sự cố kỹ thuật

Học sinh và Phụ huynh,

Trang này sẽ liên tục được cập nhật thông tin. Nếu bạn gặp sự cố kỹ thuật, bạn có thể gửi email tới camtechhelp @apsva.us và tôi sẽ cố gắng trả lời trong vòng 24 giờ.

Sinh viên nên báo cáo bất kỳ khó khăn kỹ thuật nào với iPad cho giáo viên của họ hoặc ITC của trường, Kathy Gust.

************************************************** *************

Sự cố khi kết nối với WIFI?

Ở nhà hoặc ở trường:

 • Kiểm tra lại WiFi để đảm bảo bạn đã kết nối: Cài đặt> WIFI
 • Xoay iPad tắt (giữ nút nguồn rồi trượt thanh trên màn hình để tắt)
  • Chờ 10 giây; bật nguồn lên-bạn sẽ thấy táo trắng khởi động
 • Nếu bạn vẫn chưa kết nối với WiFI, hãy tìm các chữ cái VPN bên cạnh mức sử dụng pin ở góc trên bên phải của iPad.
  • Nếu bạn không thấy VPN mở ứng dụng Global Protect trên iPad
   • Gắn thẻ vòng tròn màu xanh ở giữa để Kết nối
  • If Kết nối không xuất hiện, biến iPad tắt rồi bật lại.

     Vẫn chưa kết nối? Mở ứng dụng HUB

 • Đăng nhập bằng thẻ sinh viên và mật khẩu
 • Lặp lại hướng dẫn Global Protect ở trên

Bạn có cần Internet ở nhà không?