Phi hành đoàn họp cộng đồng

Comm. Gặp. 10-13-17 Các Buổi Họp Cộng Đồng Thứ Sáu chỉ là một điều khiến Campbell trở nên đặc biệt. Toàn trường và nhiều phụ huynh tập hợp lại để chia sẻ những gì đang diễn ra trong toàn trường! Cộng đồng Gặp gỡ Crew là một nhóm trẻ em sau giờ học giúp thực hiện điều này! Các sinh viên gặp nhau hàng tuần 11-17-17_Comm. Gặp gỡđể lập kế hoạch cho chương trình Họp cộng đồng trong tuần. Học sinh Lớp 4 và Lớp 5 có thể chạy thiết bị nghe nhìn, tạo bản trình bày PowerPoint và làm MC cho buổi lắp ráp. Weatherbugs báo cáo dự báo thời tiết địa phương trong trang phục "lỗi". Campbell có một trạm thời tiết trên mái nhà và chúng tôi là một phần của mạng Weatherbugs. Campbell Weatherbugs thậm chí còn được đưa lên bản tin, báo cáo nhiệt độ hiện tại.

Các nhà tài trợ: Cô OlsonCầu của Ms.