CÓ Câu lạc bộ

YES Club - Thanh niên Trải nghiệm Thành công
Các nhà tài trợ: Evelyn Krippner


Các cố vấn của câu lạc bộ để làm việc trong nhiều dự án, trò chơi và hoạt động khác nhau. Các dự án dịch vụ, giúp đỡ bài tập về nhà, các hoạt động gia đình và các chuyến đi thực tế là một phần của lịch trình mỗi năm. CÓ Thời gian họp của câu lạc bộ là TBD.

Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Dự án CÓ