CÓ Câu lạc bộ

Có Logo Câu lạc bộYES Club - Thanh niên Trải nghiệm Thành công
Các nhà tài trợ: Beth Decker


Câu lạc bộ YES gặp gỡ vào chiều thứ Hai với các cố vấn Câu lạc bộ YES của họ để làm việc về nhiều dự án, trò chơi và hoạt động. Các dự án dịch vụ, giúp đỡ bài tập về nhà, các hoạt động gia đình và các chuyến đi thực tế là một phần của lịch trình mỗi năm.

Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Dự án CÓ